Heel slecht weer in My Son, bij Hoi An

VN 14-15 35